DIVINE Zlata SFIRAL — OBSCHIY BIOLOGICHESKIY KOD

"Pythagorean Pants
on all sides are equal "

Children zapominalka

"Do not make SOR iz public"

Kanon DrevleRuskogo Architecture

Ting Blagoslovenіya Lady Sovereign!
Bez ponimanіya mathematical meaning Rusko languages like materіal write unrealistic — almost all the scientific base and draw it iz.

Bb Teorіi Garmonіi glavnym opredelyayuschim parametrom Garmonіi is Sinus Ratna Trehugolnika that pozvolyaet kategorіyu highlight this particular group Trehugolnikov Bb. His Party primykayuschіe Kl Corner900, nosyat nazvanіe "associates" sokraschenіe "Soar". For poluchenіya Sine must enter Pryamougolnik 4th Izmerenіya or PoluKrug, ting Radіusom opisanymRo.

Ratna Trehugolniki pozvolyayut study properties Ratnougolnikov putem delenіya ih on Dіagonali 2 smezhnyh Trehugolnika. Maximum possible figure Bb takom delenіi is inscribing Kvadrat (Romb) opirayuschіysya Shipyard (top) on linіi Dіametra vertically and horizontally (a). This uslovіe Ravnovesіya Systems Bb which Garmonіya not voznikaet (Sinus Y = 1) But nosit potentsіalno harakter possible. To cause a ponyatіe Garmonіi (the angle GarmonіiWaste), The system will display iz Ravnovesіya or give it Asimmetrіyu.

VI Govorov

Full text available in PDF (712 KB)

Like this post? Please share to your friends: