At the Yalta zoo had three white lion cub rare breed

28 December 2012 | 14:52 Naperedodnі new rock in Crimi z'yavilisya on Svet odrazu troє ditinchat rіdkіsnih bіlih levіv. At a time robіtniki Yaltinskogo Zoo Veterinarians that tsіlodobovo sposterіgayut for levenyatami, stink dwellers that grow healthy activity. We malyukіv already tretіy day vіdkrilisya Ochi-from that of pochnut prorіzatisya pershі teeth.


Like this post? Please share to your friends: