We Mikolaїvskіy of Region vіdkrili school for obdarovanoї molodі

 

On Mikolaїvschinі vіdkrito part-distantsіyna school for obdarovanoї that zdіbnoї uchnіvskoї molodі "Іntelektualny potentsіal Mikolaїvschini" smut zavdannya yakoї — rozvitok creative potentsіalu, obdarovanostі that talent osobistostі s TEMPLE іntelektualnimi mozhlivostyami.

Organіzatorami that zasnovnikami part-distantsіynoї SCHOOL є Mikolaїvsky regіonalny center Іnstitutu obdarovanoї Dytyna Natsіonalnoї akademії pedagogіchnih of Sciences of Ukraine, upravlіnnya osvіti i oblderzhadmіnіstratsії science that Mikolaїvsky Oblasnaya іnstitut pіslyadiplomnoї pedagogіchnoї osvіti.

We primіschennі Palace tvorchostі uchnіv Mikolaєva vіdbulosya urochiste vіdkrittya oblasnoї part-distantsіynoї school, fate took yakomu bilja 400 osіb — Director zagalnoosvіtnіh Navchalna zakladіv, pedagogіchnі pratsіvniki, uchnі, Batko that gromadskіst.

Zanyattya provoditimutsya in ochnіy formі that in distantsіynomu Internet-rezhimі. Navchannya for ochnoyu Form bude zdіysnyuvatis pid hour osіnnіh, Zimova that lіtnіh Navchalna sesіy, while mіzhsesіyny perіod uchnі pratsyuvatimut over іndivіdualnimi zavdannyami.

Like this post? Please share to your friends: